Priser

Der er fuld egenbetaling ved:

Kørekortsattest 500 kr. + moms =   625 kr.
Lægeattest til handicapskilt eller ledsagerkort 500 kr. + moms =   625 kr.
Almindelig lægeerklæring til arbejdsgiver 500 kr. + moms =   625 kr.
Mulighedserklæring til arbejdsgiver 500 kr. + moms =   625 kr.
Varighedserklæring 500 kr. + moms =   625 kr.