Om klinikken

Om os

Lægehuset i Nørre Snede i sin nuværende konstellation blev oprettet 1. maj 2018, hvor vi – Estrid Elisabeth Witt og Malene Nyhuus – indgik kompagniskab og købte Ole Klitgaards solopraksis og en ledig lægekapacitet fra nabolægehuset i Ejstrupholm.

Klinikken ligger centralt i byen lige ved busstationen og har til huse i byens tidligere posthus og bank. De nuværende funktionelle kliniklokaler blev for få år siden indrettet i samarbejde mellem Ole Klitgaard og udlejer.

Vi er et team bestående af 2 speciallæger i almen medicin og et hold af lægestuderende og en social- og sundhedsassistent som praksispersonale, og i perioder 1-2 skiftende yngre læger under videreuddannelse.

Vi er et hus i konstant udvikling, vi stræber efter høj faglighed, et godt serviceniveau og trygge rammer for patienter og ansatte i klinikken og et godt forhold til vores forskellige samarbejdspartnere.

Vi deltager i uddannelse af speciallæger, og derfor vil vores patienter møde forskellige yngre læger i klinikken.

De medicinstuderende i vores laboratorium og ved telefonen er alle flere år inde i lægeuddannelsen og er ansat til at varetage almindelige kliniske laboratorie- og sygeplejerskeopgaver, dvs. tage blodprøver, blodtryk, hjertekardiogram, pode, vaccinere og lignende. Vi er glade for deres hjælp i klinikken og håber gennem ansættelsen at kunne styrke deres interesse for specialet almen medicin.

Klinikken har plejehjemslægefunktion på plejecenter Østervang i Klovborg.

Vi deltager i klyngesamarbejde mellem praktiserende læger i Ikast-Brande kommune, hvis formål er at sikre faglig standard i Almen Praksis.

Klinikken har desuden været udviklingspraksis, hvilket vil sige, at vi sammen med andre enkelte udvalgte lægeklinikker indgik i et samarbejde med Region Midt, hvor formålet er at bidrage til øget kvalitet i Almen Praksis.

Vi  har derudover også bidraget som udvalgt praksis med data til VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, vedrørende kronikerkontroller i praksis.