Om klinikken

Om os

Lægehuset i Nørre Snede i sin nuværende konstellation blev oprettet 1. maj 2018, hvor vi – Estrid Elisabeth Witt og Malene Nyhuus – indgik kompagniskab og købte Ole Klitgaards solopraksis og en ledig lægekapacitet fra nabolægehuset i Ejstrupholm.

Klinikken ligger centralt i byen lige ved busstationen og har til huse i byens tidligere posthus og bank. De nuværende funktionelle kliniklokaler blev for få år siden indrettet i samarbejde mellem Ole Klitgaard og udlejer.

Vi er et team bestående af 2 speciallæger i almen medicin og et hold af lægestuderende og en social- og sundhedsassistent som praksispersonale, og i perioder 1-2 skiftende yngre læger under videreuddannelse.

Vi er et hus i konstant udvikling, vi stræber efter høj faglighed, et godt serviceniveau og trygge rammer for patienter og ansatte i klinikken og et godt forhold til vores forskellige samarbejdspartnere.

Vi deltager i uddannelse af speciallæger, og derfor vil vores patienter møde forskellige yngre læger i klinikken.

De medicinstuderende i vores laboratorium og ved telefonen er alle flere år inde i lægeuddannelsen og er ansat til at varetage almindelige kliniske laboratorie- og sygeplejerskeopgaver, dvs. tage blodprøver, blodtryk, hjertekardiogram, pode, vaccinere og lignende. Vi er glade for deres hjælp i klinikken og håber gennem ansættelsen at kunne styrke deres interesse for specialet almen medicin.

Vi varetager plejehjemslægefunktionen på nærliggende plejecenter, Østervang, Klovborg, med ca. 26 beboere gennem et eksemplarisk godt samarbejde med plejehjemmet.

Vi deltager i klyngesamarbejde mellem praktiserende læger i Ikast-Brande kommune, hvis formål er at sikre faglig standard i Almen Praksis.

Og vi modtog ved årsskiftet planlagt sundhedsfagligt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed uden anmærkninger.

Klinikken har desuden været udviklingspraksis, hvilket vil sige, at vi sammen med andre enkelte udvalgte lægeklinikker indgik i et samarbejde med Region Midt, hvor formålet er at bidrage til øget kvalitet i Almen Praksis.

Vi  har derudover også bidraget som udvalgt praksis med data til VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, vedrørende kronikerkontroller i praksis.

———————————————————————————–

Ansøgning om tilladelse til at tage blodprøver for sygehus i Region Midt

og 

afslag fra Region Midt

Nørre Snede d. 19/6-2023

Til

Praksisadministrationen

Region Midt

Vi ansøger hermed om, at vores patienter kan få tilladelse til at få taget blodprøver ordineret fra sygehuse i Region Midt ved egen læge.

Vi ansøger på baggrund af vores patienters afstand til sygehus, demografiske sammensætning og tilgængeligheden på regionalt blodprøvested.

Der er mange ældre medicinske patienter tilknyttet Lægehuset i Nørre Snede.

Andelen af ældre patienter er betragteligt højere end regionens gennemsnitlige andel.

Andelen af patienter med fritagelse for digital post/MitID er ligeledes høj.

Mange har svært ved at transportere sig de 54 kilometer til hjemsygehuset, Gødstrup, og er i den forbindelse afhængige af pårørende.

Der er 18 kilometer til nærmeste regionsklinik, der ligger i Brande.

Her kræver tidsbestilling login med MitID. Der er åbent én dag ugentligt i tidsrummet 8:30-13. Og der er dagsdato 14 dages ventetid.

Vores patienter med kroniske sygdomme har jævnligt kontroller på sygehusambulatorier i Gødstrup, Viborg og Århus.

Fra ambulatorierne bliver patienterne ofte anbefalet at gå til egen læge for at få taget diverse prøver i forbindelse med næste ambulatoriekontrol/-undersøgelse. Men jævnfør Region Midt`s egne retningslinjer for blodprøvetagning (se RM´s hjemmeside: blodprøvetagning), skal prøver, der ordineres fra sygehus, tages på sygehus eller regionsklinik.

Vi har næsten dagligt – og ofte også flere gange dagligt – patienter i telefonen, ved skranken og i konsultationen, der siger ”lægen/sygeplejersken på sygehuset sagde, I skal tage prøverne” – og det giver anledning til megen frustration og vrede rettet mod os, når vi med henvisning til Region Midts retningslinjer fortæller patienten, at han/hun er fejlinformeret, og anbefaler ham/hende at kontakte sygehuset igen.

Patienterne forstår simpelthen ikke, at vi ikke bare kan tage prøverne i lægehuset, eller – for den sags skyld – køre ud til dem i eget hjem, når de er for dårlige til at rejse den lange vej til sygehuslaboratoriet. I sidstnævnte situation er sygehusets ”Mobillab” ofte ikke en reel løsning, når prøverne f.eks. skal tages et bestemt antal dage før eller efter fremmøde på sygehuset.

En enkelt patient har sågar tilbudt lægehuset betaling for blodprøvetagning uden om Sygesikringen.

Da vi er en landsbypraksis, hvor mange patienter kender hinanden og taler sammen om lægehuset, er vi naturligvis nødt til at overholde RM´s retningslinjer over for alle patienter og kan ikke gøre undtagelser.

Det slider desværre unødigt på læge-patient-relationen, når vi ” hårdhjertede læger” ikke vil tage de prøver, som patienterne er stillet i udsigt fra sygehuset. Og det påvirker arbejdsglæden, og efterlader en følelse af afmagt hos os selv og vores personale. For vi ser og forstår, hvad det er for en situation, vores patienter efterlades i – hvor de svagest stillede – ikke sjældent – som yderste konsekvens ser sig nødsaget til at fravælge hospitalsbehandling.

Det er en stor udgiftsbyrde Region Midt med indførelse af gældende retningslinjer for blodprøvetagning for en årrække siden lagde over på regionens ”udkants-patienter”. Ofte tilhører disse patienter grupper af særligt socialt udsatte, syge, ældre eller blot ressourcesvage. Og således bidrager Region Midt til at øge ulighed i sundhed.

Nogle af vores patienter foretrækker henvisning til sygehuse i Region Syd, og det løser problemet vedrørende laboratorieprøver, da vi jo gerne må tage laboratorieprøver for sygehuse uden for Region Midt. Og der er kun 35 km til Vejle sygehus, hvor nogle af Sygehus Lillebælts afdelinger har lokalitet. Men det sker også, at henvisninger afvises begrundet med, at patienten bor i Region Midt.

Vi håber, vi hermed i tilstrækkelig grad har belyst konsekvenserne af Region Midt´s retningslinjer vedrørende laboratorieprøvetagning for vores patienter, således at man vil tage disse op til fornyet revision med henblik på undtagelse gældende patienter tilknyttet Lægehuset i Nørre Snede.

Med venlig hilsen

Malene Nyhuus og Estrid Witt

Lægehuset i Nørre Snede

——-

 Kære Malene Nyhuus og Estrid Witt
Lægehuset i Nørre Snede
Vi har modtaget jeres ansøgning omkring tilladelse til at tage hospitalsrekvirerede blodprøver på patienter tilknyttet Lægehuset i Nørre Snede.
Som I rigtigt skriver, skal de hospitalsrekvirerede blodprøver tages på et af de regionale blodprøvetagningssteder. Det er derfor en fejl, hvis læger eller
sygeplejersker på hospitalerne henviser til jer. Vi vil tage kontakt til nævnte hospitaler og præcisere retningslinjerne, hvilket forhåbentlig vil minimere
kontakterne hos jer.
Der vil altid være en vis ventetid på at få taget en blodprøve på blodprøvetagningsstedet i Brande, da de som nævnt kun har åbent tirsdag i tidsrummet
8.3013. Oftest er det dog muligt at få en tid indenfor 7 14 dage.
Borgere, der er undtaget for digital post/MitID, har også mulighed for at bestille tid til blodprøvetagningen ved at ringe til bookingtelefonen, hvilket kan
ses på regionens hjemmeside omkring blodprøvetagning Blodprøver Sundhed Region Midtjylland (rm.dk) under det enkelte blodprøvetagningssted.
Dog fremgår telefonnummeret 78435500 ikke særligt tydeligt for de blodprøvetagningssteder, der er dækket af Regionshospitalet Gødstrup herunder
Brande. Vi vil derfor kontakte hjemmesidens administrator for at få dette opdateret.
Selve blodprøvetagningerne kan tages på hvilket som helst regionalt blodprøvetagningssted, ligegyldigt hvilket hospital man er tilknyttet. Borgere i
Nørre Snedes område, der er tilknyttet Regionshospitalet Gødstrup, kan derfor også vælge eks. blodprøvetagningsstederne i Horsens eller Silkeborg, som
er tættere på end blodprøvetagningsstedet i Gødstrup.
Vi har forståelse for, at det ville være lettere for patienterne at få fortaget de hospitalsrekvirerede blodprøver hos egen læge, men kan desværre ikke
dispensere for reglen om, at hospitalsrekvirerede blodprøver skal tages i regional regi.
Med venlig hilsen
Koncernøkonomi
Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK8800 Viborg