Aktuelle vaccinationer

I år har sundhedsmyndighederne indskærpet deres anbefalinger af influenzavaccination af alle, der tilhører en risikogruppe. Det gør de bl.a. på baggrund af undersøgelse, der viser at risikoen for at få et alvorligt forløb, hvis man bliver ramt af både influenza og Covid-19, er mangedoblet sammenlignet med risikoen ved kun én af infektionerne.

Der er aktuelt 3 vaccinationer, som for udvalgte patientgrupper er gratis. Det drejer sig om vaccination mod

 • influenza
 • pneumokok-lungebetændelse (i restordre og forventes leveret igen i febr. ´21)
 • kighoste

Influenzavaccination tilbydes fra 1. oktober til 14. januar, dog indtil udgangen af februar for gravide og personer med immundefekt og deres husstand.

Målgruppen er den samme som tidligere år, dog omfattes også personale i sundheds- og plejesektoren:

Ældre på 65 og derover

 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren – se listen nederst på siden

Gratis vaccination mod  pneumokok-lungebetændelse til ALLE over 65 år og personer under 65 år med særlig høj risiko for kompliceret forløb ved Corona-infektion.

Du er velkommen til at kontakte Lægehuset for at høre, om du er omfattet af tilbuddet, og bestille tid.

Personer, som ikke er i målgruppen for tilbud om influenza- eller pneumokokvaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar.

Gratis kighostevaccination af gravide

Pga den aktuelle kighosteepidemi har alle gravide i 3. trimester siden den 1. november kunnet blive vaccineret mod kighoste frem til én uge før forventet fødsel. Vaccinationen beskytter barnet frem til den første kighostevaccination ved 3-måneders-alderen. Tilbuddet gælder frem til 1. april 2021.

Influenzavaccination af sundhedspersonale:

 • Personale i sundheds- og plejesektoren omfatter personale, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  o Læger
  o SygeplejerskerFarmaceuter
  o Kiropraktorer
  o Tandlæger
  o Afspændingspædagoger
  o Bandagister
  o Bioanalytikere
  o Ergoterapeuter
  o Fysioterapeuter
  o Jordemødre
  o Kliniske diætister
  o Optometrister
  o Radiografer
  o Audiologiassistenter
  o Farmakonomer
  o Fodterapeuter
  o Neurofysiologiassistenter
  o Tandklinikassistenter
  o Tandplejere
  o Tandteknikere
  o Beskæftigelsesvejledere
  o Plejere
  o Plejehjemsassistenter
  o Social- og sundhedsassistenter
  o Social- og sundhedshjælpere
  o Psykologer
  o Lægesekretærer
  o Sundhedsservicesekretærer
  o Portører
  o Paramedicinere
  o Ambulancebehandlere
  o Ambulanceførere.