Medicin

Husk at du kan bestille medicin via hjemmesiden og via app’en ”Mithelbred”.

Vi er desværre nødt til at afvise medicinbestilling via app’en ”Medicinkortet”.

Du kan også bestille medicin via telefon alle dage frem til kl. 12. Du kan med fordel ringe efter kl. 10, hvor ventetiden er kortest.

Du kan se din aktuelle medicinliste på www.fmk-online.dk. Her ser du også ikke-indløste recepter.

Almindelig receptmedicin kan efter godkendt bestilling hentes samme dag efter kl. 16 – medmindre andet er oplyst.

Apotekerne har gennem den senere tid jævnligt haft problemer med leverancer, som vi ikke har mulighed for at vide noget om ved ordination eller receptfornyelse. Det kan desværre nogle gange betyde, at man må gå på Apoteket en ekstra gang.

Medicin ordineret fra sygehuset eller anden speciallæge

Hvis du går til kontrol på sygehuset eller ved anden speciallæge og ordineres medicin derfra, skal fornyelse af medicinen også ske derfra.

Vanedannende medicin

Vi er blevet pålagt af Sundhedsstyrelsen, at receptfornyelse af vanedannende medicin og stærkt smertestillende medicin skal ske ved fremmøde i klinikken.

Pga Corona kan fornyelse for nogles vedkommende ske ved aftalt telefonkonsultation.

Fornyelse af øvrig fast medicin – årskontrol

Vi tilbyder på Sundhedsstyrelsens anbefaling årskontrol i forbindelse med fast medicin. Det drejer sig f.eks. om blodtryksænkende medicin, diabetesmedicin, antidepressiv medicin, stofskifteregulerende medicin, gigtmedicin og megen anden medicin.

Her vil du typisk få fornyet recepter, så du kan hente din medicin på apoteket det næste år uden forudgående kontakt til Lægehuset.

Kontrollerne skal sikre, at du får rette præparat i rette dosis – hverken mere eller mindre.