Medicin

Husk at du kan bestille medicin via hjemmesiden og via app’en ”Mithelbred”.

Vi er desværre nødt til at afvise medicinbestilling via app’en ”Medicinkortet”.

Du kan også bestille medicin via telefon alle dage kl. 9-12.

Du kan med fordel ringe efter kl. 10, hvor ventetiden er kortest.

Du kan se din aktuelle medicinliste på www.fmk-online.dk. Her fremgår det også, om der er recepter, som endnu ikke er indløst.

Vanedannende medicin

Vi er blevet pålagt af Sundhedsstyrelsen, at receptfornyelse af vanedannende medicin og stærkt smertestillende medicin skal ske ved fremmøde i klinikken.

MEN pga Corona-smitte har Sundhedsstyrelsen midlertidigt givet dispensation til, at medicin kan fornyes på udløbsdagen pr. telefon.

Medicin ordineret fra sygehuset eller anden speciallæge

Hvis du går til kontrol på sygehuset eller ved anden speciallæge og ordineres medicin derfra, skal fornyelse af medicinen også ske derfra.

Fornyelse af øvrig fast medicin – årskontrol

Vi tilbyder på Sundhedsstyrelsens anbefaling årskontrol i forbindelse med fast medicin. Det drejer sig f.eks. om blodtryksænkende medicin, diabetesmedicin, antidepressiv medicin, stofskifteregulerende medicin, gigtmedicin og megen anden medicin.

Kontrollerne skal sikre, at du får rette præparat i rette dosis – hverken mere eller mindre.